This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיל הים האמריקאי מחפש דרך לעקוב אחרי אנשיו כדי לזהות מי נחשף לנגיף הקורונה. הנתונים מהמערכת יסייעו לדעת מי היה במגע קרוב במשך זמן ממושך עם אדם שנדבק במחלה ולקבוע האם מדיניות הריחוק היא אכן אפקטיבית.

פיקוד מערכות הים של החיל (NAVSEA) מחפש טכנולוגיות איתור קירבה שכוללות מכשירי מעקב נלבשים, אחסון ורכיב עיבוד, כאמצעי מקומי, שרת או לפטופ. פתרון ענן יעביר את נתוני הקירבה למאגר נתונים אחר כגון פיתרון CRM או מערכת תיעוד רפואית דיגיטלית, לפי הודעת הבקשה למידע.

המערכת אמורה לחשב את סך כל הזמן והמרחק לגבי שני אנשים שמצוידים במכשירים הנלבשים והיו במגע קרוב, זאת על ידי הערת המרחק בין המכשירים, תיעוד המידע המזהה שלהם וכן תאריך ושעת המדידה.

המכשירים יכולים גם לספק פידבק לאנשים שעונדים אותם והתראה כשהם נמצאים במרחק 2 מ' מאדם אחר.

ניתן לקרוא את התוצאות מספר פעמים ביום והן מועברות לתחנת תיעוד מרכזית בה יבוצעו אנליטיקות שיסייע למנהלים שאמונים על תוכנית מעקב המרחק.

במקום להרחיק את כל האנשים זה מזה, הפיקוד מעוניין שהתוכנה תתייחס בצורה אחרת לצוותים שעובדים יחד. המכשירים הלבישים יעברו קונפיגורציה שתבטיח שלא יסופקו נתונים או התראות לגבי חברים באותו צוות קרוב (קפסולה), ולעומת זאת כן יתעדו התקרבות של אנשים מקבוצה אחרת, לפי defensesystems.com.

כדי להגן על פרטיותם של המשתמשים במכשירים, המערכת לא תאחסן כל מידע זיהוי אישי או מידע על בריאות.

המכשיר הלביש לא ישתמש בווי-פיי או טכנולוגיה  אלחוטית אחרת כדי למדוד מרחק, וגם לא ב-GPS או חיישנים שעלולים לחשוף את מיקום האדם.