This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

תקנים אירופיים חדשים שייכנסו לתוקף בקרוב יתרמו להפעלה בטוחה של רחפנים במגוון שירותים כמו משלוחי חבילות בסביבה העירונית, בדיקת מסילות רכבת וכבלי חשמל או משלוח אספקה חיונית לאזורי משבר. החקיקה תבטיח הפעלה בטוחה של רחפנים בעיקר באזורים מאוכלסים בצפיפות באנשים, עצמים קבועים וניידים.

סוכנות הבטיחות בתעופה של האיחוד האירופי EASA פרסמה הצעה לתקני כשירות טיסה להסמכתם של רוב כלי הטיס הבלתי מאוישים הקלים. 

הכללים המוצעים יפיקו את המירב מיתרונות הרחפנים תוך שמירה על בטיחות ופרטיות האזרחים והשלכות פוטנציאליות על הסביבה.

כללי ה-Special Condition Light UAS מתייחסים לכלי טיס בלתי מאוישים במשקל קטן מ-600 ק"ג הפועלים בקטגוריה ספציפית בהתאם לרגולציית 2019 / 947 של האיחוד האירופי, שתיכנס לתוקף ב-31 בדצמבר, 2020.

רוב הכטב"מים שכלולים כיום בהיתר של EASA יאמצו בסיס היתר זה. 

פרסום ההצעה צפוי להאיץ יוזמות חדשות בתכנון והסמכה של כלי טיס בלתי מאוישים ולתרום לשילוב הבטוח של טיסות מעבר לטווח הראייה בסביבות מאוכלסות, כאשר המטיס המרוחק לא יכול לראות את כלי הטיס.

לדברי פטריק קי, מנהל EASA, "כשהכלכלה מחפשת יותר ויותר דרכים להשתמש ברחפנים כדי לבצע משימות, הכרחי שייקבעו חוקים ברורים שיבטיחו שלא נשקפת סכנה לאנשים או רכוש כתוצאה מהשימוש ברחפנים, וכן שרמות הרעש יהיו סבירות".

קביעת תקני הסמכה לכלי טיס בלתי מאוישים כרוכה באתגרים מיוחדים. תפיסות התכנון הן מאוד מגוונות, הטכנולוגיות מתפתחות במהירות וקיים לחץ כלכלי חזק להביא לשוק מוצרים במהירות, כך מדווח uasvision.com.

מתוך מחויבות לבטיחות, ב-EASA נוקטים בגישה גמישה על ידי כך שהם מגדירים את הדרישות להסמכה באופן אובייקטיבי ופרופורציונלי לסיכון שבהפעלה, גישה שמתאימה ליוזמות מסוג זה.