This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיילי חי"ר יוכלו ליהנות מיכולות מתוגברות של ניהול קרב ומודעות מצב כשהם משתמשים באפליקציית אנדרואיד גאו-מרחבית צבאית. טכנולוגיה חדשה תספק לחיילי ארה"ב ובנות בריתה יכולת מרחיקת לכת זו להערכת איומים.

Raytheon Intelligence & Space – חברה של Raytheon Technologies – שילבה את המערכת שלהBoomerang Warrior-X לאיתור ירי על ידי חיילים עם מערכת ATAK – ישום אנדרואיד למודעות צוותית. 

נכון ל-2020, בסיס המשתמשים הצבאיים ואזרחיים במערכת ATAK מגיע ל-250,000 במספר רב של סוכנויות לביטחון הציבור ובנות ברית של ארה"ב, ונוספה ל-15 תוכניות של מחלקת ההגנה של ארה"ב.

עד היום, מפקדים שעוקבים אחרי התקדמות משימה מורכבת מחדר מבצעים טקטי יכלו לאתר את מיקומם של כוחות ידידותיים אבל היתה להם מודעות מצב מוגבלת לגבי מיקום חיילי האויב. כשנפתחה אש על כוחות ידידותיים, התיאום והתקשורת התבססו על דיוק דיווחי הרדיו מהחיילים שנמצאים תחת אש. אבל בעזרת היכולת הרשתית החדשה, המפקד בחדר המבצעים הטקטי יראה על מפה בזמן אמת את מיקומם של חיילי האויב היורים.

לדברי בראד טוסלי, נשיא החברה, "במשך עשור, חיישני בומרנג סיפקו יכולת קרב קריטית בכך שהודיעו למשתמשים על מקור הירי מכוחות עוינים. כעת אנחנו נכנסים לתקופה בה חיישני בומרנג יכולים לא רק לסייע בהגנת בועה למשתמש הבודד אלא גם להעביר לכל הכוחות הידידותיים שמחוברים לרשת ATAK את המיקום המדויק של חיילי האויב המבצעים ירי".

חיישני בומרנג ברשת יכולים לפעול בצורה אינדיבידואלית או בתיאום, והם מתיכים את התפוקות של חיישנים מרובים להצגת דיוק משופר. מערך חיישנים המבוזר יכול גם לספק התראות על אש ידידותית כדי ליידע את החיילים שהם יורים באזור של כוחות ידידותיים. 

ה-Boomerang Warrior-X משתמש באותה טכנולוגיה של הדגם הקיים, שניהם הוכחו בקרב עם עלפי מערכות שנפרסו על ידי ארה"ב ובנות בריתה ברחבי העולם, כך נמסר בהודעת החברה.