This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רוב הציוצים בטוויטר הקשורים חירום ומתוייגים כוללים קריאות לתמיכה ודיונים על הארוע. מעט יותר ציוצים מגיעים מאותם אנשים שספציפית נמצאים במצב החירום, והם משתמשים בפלטפורמה זו כדי לבקש סיוע, לשתף משאבים, להציע שירותים ולדווח ממקור ראשון על מהצב.

הגישה הציבורית הקונבנציונלית לציוצים מוגבלת לנפחים קטנים במשכי זמן קצרים. אבל טוויטר מציע גישה ברמת התאגיד לאותם APIs (הלינקים שמאפשרים כתיבה, קריאה וחיפוש בטוויטר) כדי לקבל יכולות חיפוש וסינון בקנה מידה גדול יותר בכל הנתונים של הרשת החברתית הזאת.

המכון הלאומי האמריקאי לתקנים וטכנולוגיה NIST דורש גישה ושימוש בחיפוש API ברמת התאגיד כדי לאפשר חיפוש במהלך מצבי חירום כגון הצפות, שריפות, רעידות אדמה ואסונות טבע אחרים, ולזהות כמה שיותר ציוצים שמגיעים מאזור האסון.

כיום משתמש NIST ב-API הציבורי עם מספר רב של שאילתות אבל עבודתו תהיה הרבה יותר אפקטיבית אם יוכל לאסוף את כל הציוצים ה"קריטיים" במהלך חירום באמצעות ה-API התאגידי, שהוא הרבה פחות מצומצמם.

במסגת תוכנית PSCR למחקר תקשורת בנושא ביטחון הציבור, החל ה-NIST בפרויקט TREC לתמיכה במחקרה על אנליטיקת מדיה חברתית באסונות טבע וחירום.

הפרויקט מזהה ציוצים שנשלחו בחירום ומתייג אותם לפי סדר עדיפויות וצורך בתגובה בחירום. לאחר מכן מוזמנים צוותי מחקר מרחבי העולם כדי לפתח מערכות תוכנה שיסננו ויסווגו אוטומטית את הציוצים. ב-NIST מפתחים את התשתית למדידת האפקטיביות של מערכות אלה ופורום של שיתוף תוצאות מחקר, מה שיאיץ את השיפור בטכנולוגיה.

כשהטכנולוגיה תבשיל – מערכות כאלה יוכלו להוות את הכוח המניע של דשבורדים אנליטיים או תהליכי קבלת החלטות בארגוני ביטחון הציבור.

ארועי חירום שייכללו בפרויקט הם כאלה שנמשכים זמן רב, מערבים תגובה בתחום ביטחון הציבור, מתרחשים במקומות בהם אנגלית היא השפה הראשונה ועוד. לעומת זא הפגנות, שביתות, מהומות או ארועים ציבוריים גדולים ללא אלמנט החירום (כגון ארוע ספורט או מוסיקה רב משתתפים) לא ייכללו.

המכון יקבל את דוגמאות הציוצים בחירום וישתמש בהן כדי למדוד את האפקטיביות של הטכנולוגיה בסינון הציוצים בחירום וניתוב המידע לפעולה לצוותי הביטחון, כך מדווח securitymagazine.com.