This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אלביט מערכות ערכה ניסוי בשילוב של כלי טיס בלתי מאויש זעיר עם הספינה הבלתי מאוישת שלה Seagull במטרה לתגבר את יכולות המודיעין של הספינה מעבר ללוחמה נגד צוללות ואמצעי נגד מוקשים. הוספת הכטב"ם על סיפון הספינה מרחיבה את טווח הראייה של מפעיל הספינה. הניסויים נערכו בשבועות האחרונים.

המיני-כטב"ם מסוגל להמראה ונחיתה במשקל עד 15 ק"ג מספינה. ניתן להעביר את נתוני החוזי שמפיק המיני-כטב"ם ליחידת הבקרה מבוססת היבשה של ה-Seagull ולמערכת ניהול הקרב של ספינות נוספות, כך לפי הודעת החברה.

ה-Seagull זו ספינה בלתי מאוישת רב-משימתית שנועדה במיוחד ללוחמה תת-ימית, והמטע"ד שמתחלף שלה כולל יכולות לוחמה אלקטרונית ומטע"די אלקטרו-אופטיקה/ אינפרה-אדום, המיועדים לספק מודעות מצב ולסייע באיסוף מודיעין.

השילוב של כטב"מים טקטיים על גבי הספינה מרחיבים עוד יותר את יכולותיה להפיק מודיעין שיגביר מודעות מצב עבור כל כוח ימי וכן לצורך סיור בחוף.

הספינה הבלתי מאוישת Seagull מאפשרת לכוחות חיל הים לתגבר ביצועים תוך צמצום הסכנה לחיי אדם, ומביאה לקיצוץ דרמטי בהוצאות תפעול ורכש. במהלך השנה שעברה התוספו לספינה מערכות סונאר חדשות, המשלבות סונאר HELRAS בשיתוף חיל הים הישראלי, וכן הסתיימה סדרת ניסויים בסונאר הקשור TRAPS-USV, דבר שמתגבר משמעותית את יכולות הלוחמה נגד צוללות.

ה-Seagull השתתפה בתרגילים רבים בשיתוף עם כוחות ימיים של נאט"ו בשנים האחרונות, כולל תרגיל MCM עם חיל הים הבריטי, תרגיל נגד צוללות ועוד.