This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כלי הטיס הבלתי מאויש MQ-9A הגדיל בצורה משמעותית את הגמישות המבצעית שלו. במסגרת חוזה ההמשך עם חיל האוויר האמריקאי לגבי חידוש הכטב"ם, הדגימה חברת GA-ASI שלושה עדכונים מורחבים ביכולות ההמראה והנחיתה המבצעיות.

התגבור הראשון מאפשר לכטב"ם לנחות בשדה תעופה חלופי או מחוץ למסלול, כאשר אין בנמצא תחנת בקרה קרקעית, ותחת שליטת ,תקשורת לווינים – SATCOM. 

התגבור השני מרחיב את מגבלות הרוחות על הכטב"ם.

השלישי מגדיל את משקל הנחיתה המקסימלי עבור נחיתות רגילות ונחיתות בחירום.

הישג זה יאפשר לכטב"מי MQ-9A לנחות בשדות תעופה חלופיים בעצמם במקרה של שינוי מזג אוויר, שינוי בדרישות המשימה או מסלולים שנפגעו.

בעזרת תגבור ה"נחיתה החלופית", המטיס מרחוק יכול להזין את הקואורדינטות של אזור הנחיתה החדש לצורך נחיתה אוטומטית במיקום הנבחר, או שהמטיס יכול לטוס ולסרוק בעצמו את מסלולי שדה התעופה החלופי באמצעות החיישן המולטי-ספקטראלי אלקטרו-אופטי/ אינפרה-אדום לצורך השגת קואורדינטות לנחיתה אוטומטית. לאחר שהועלה לפרופיל המשימה, צוות האוויר מפעיל את מערכת ה-ATLC שמאפשרת לכלי הטיס לתמרן את עצמו אוטומטית לנחיתה ולבצע אותה, כך לפי ga-asi.com.