This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

סעודיה מתגברת את יכולותיה בתחום ההגנה מפני טילים. ריאד תרכוש מערכת מכ"ם להגנה מפני טילים בליסטיים וכן אלגוריתמי מחשב. חברת Raytheon Technologies תייצר שבע מערכות מכ"ם AN/TPY-2 לאיתור טילים בליסטיים עבור סעודיה במסגרת עסקה בסך $2.3 מיליארד.

מכ"ם ה-AN/TPY-2 מיועד לאיתור, הרכשה ועקיבה אחר טילים בליסטיים ומשתמש במכ"ם העוצמתי שלו ובאלגוריתמי מחשב מורכבים כדי להבחין בין הגעת טילים חמושים לבין טילי הטעיה. הוא מסוגל לספק הרכשה לטווח ארוך, עקיבה מדויקת והבחנה בין טילים בליסטיים לטווח קצר, בינוני וביניים, כך לפי גורמים רשמיים בחברה.

מכ"ם ה-x-band הנייד מסייע להגן מפני למעלה מ-6300 טילים בליסטיים של מדינות וארגונים עוינים, שמומחי צבא ארה"ב טוענים שאינם בשליטת ארה"ב, נאט"ו, סין או רוסיה.

ניתן לפרוס את המכ"ם בשתי צורות. בצורה הקדמית, המכ"ם מוצב סמוך טריטוריה עוינת ורוכש טילים בליסטיים בשלב הבוסט, עוקב אחריהם, מאבחן את האיום ומעביר מידע קריטי שנדרש למקבלי ההחלטות עבור רשת ניהול הקרב של השליטה והבקרה.

כשהמכ"ם פרוס בצורת ההפעלה הסופית, הוא מאתר, רוכש, עוקב ומבחין בין טילים חמושים לאמצעי הטעיה בשלב הסופי.

הפעלת המכ"ם בצורה זו מאפשרת גם הנחיה של טילים בליסטיים THAAD למטרותיהם, כך מדווח militaryaerospace.com.