This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

קרבות צבאיים בתקופה הנוכחית מתקיימים יותר בתנאים של אי ודאות ומורכבות בשדה הקרב, כשההתקפות יכולות להגיע מכיוונים רבים בו זמנית, ויש להתמודד גם עם תחומי הספקטרום האלקטרו-מגנטי והסייבר. יחידות החי"ר של כוחות הצבא והנחתים של ארה"ב לא מצליחים לנצל את כל היתרונות של היכולות היעילות להגנה ותקיפה בשדה הקרב הרב-מימדי, מהן נהנים כיום כוחות רכובים.

הסוכנות האמריקאית למחקרי ביטחון דארפ"א מקדמת את תוכנית Squad X שמיועדת להתגבר על אתגרים אלה ולהבטיח עליונות של חוליות קטנות של צבא ארה"ב על היריב.

מטרת התוכנית לעצב, לפתח ולהציג היתכנות של דגמי אבטיפוס אוטונומיים ולצייד אותם בכלי חישה חדשים וטכנולוגיות מהמדף. הטכנולוגיות מיועדות להגביר את מודעות המצב של היחידות כאשר המערכות האוטונומיות מאפשרות להן להרחיב את מרחב הקרב ואת תחום ההשפעה שלהן.

הספקית המרכזית בתוכנית זו, לוקהיד מרטין, העניקה לאחרונה ל-BAE Systems חוזה לאספקת יכולות אוטונומיות ובינה מלאכותית לקידום היעילות של כלים רובוטיים קרקעיים ואוויריים טקטיים ולייצר שותפויות בין הלוחמים על הקרקע – חיילים ונחתים – לבין מכונות ברמת היחידה הקטנה.

ארגון המו"פ FAST Labs של BAE יספק התכת חיישנים, בינה מלאכותית ואוטונומיה של מודיעין למשימה למערכות טקטיות – MITS.

למודיעין למשימה MITS רמת אוטומציה גבוהה והוא מכוון את הרובוטים הניידים ומטע"די החיישנים שלהם תוך צמצום העומס הקוגניטיבי שמוטל על הלוחמים. הוא מתיך את נתוני החיישנים, בונה ומשתף מודעות שדה קרב עם אנשי החוליה ומספק תמיכה אלקטרונית וקינטית טקטית לתמיכה בחוליה תוך תמרון והתמודדות עם עמדות האויב, כך לפי ההודעה ב-businesswire.com. המודעות בעזרת מערכת זו מספק למקבלי ההחלטות האנושיים מידע במצבי קרב סבוכים, בהם הזמן הוא קריטי, ומכוון משימות רובוטיות אוטונומיות.

"טכנולוגיה אוטונומית, בין אם באוויר, בחלל, בים או על הקרקע, פירושה לקבל החלטות טובות יותר במהירות רבה יותר כדי לאפשר ללוחמים שלנו לבצע את המשימות שלהם בצורה יעילה ובטוחה ככל שאפשר", לדברי כריס אייזנביס, מנהל קו הייצור של תחום האוטונומיה הבקרה וההערכה ב-BAE. "אנחנו מצפים לספק יתרון זה לחיילים בשטח".

החוזה בסך $3.5 מיליון מתבסס על פורטפוליו הטכנולוגיות האוטונומיות של BAE ושני עשורים של ניסיון של החברה בטכנולוגיות אלה.