This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

התקפת הסייבר שביצעה איראן באפריל נגד תשתיות המים של ישראל נועדה להעלות את רמות הכלור במי השתיה, כך מדווח ה-Financial Times. אם ההתקפה היתה מצליחה, עשרות אלפי אנשים, כולל חקלאים, היו נשארים ללא מים, ובמקרה הגרוע – מאות אנשים היו עלולים לחלות, כך לפי העיתון.

עד כמה תשתיות חיוניות הן אכן עמידות להתקפות סייבר? מחקר שנערך לאחרונה על ידי Greenbone Networks מראה שרק 36% מהארגונים הפועלים במגזרי האנרגיה, פיננסים, בריאות, טלקום, תחבורה ומים השיגו רמה גבוהה של עמידות סייבר. 370 החברות שהשתתפו בסקר הן מחמשת הכלכלות הגדולות בעולם – בריטניה, ארה"ב, גרמניה, צרפת ויפן.

מעוניינים ללמוד עוד על טכנולוגיות הסייבר העדכניות ביותר? השתתפו ב-iHLS InnoTech Expo Tel Aviv – ארוע החדשנות והטכנולוגיות הגדול בישראל בתחום HLS וסייבר – ב-18-19 בנובמבר, 2020 באקספו תל אביב, ביתן 2. הכירו את חברי ועדת ההיגוי

 החוקרים העריכו את יכולתן של החברות לנהל התקפת סייבר גדולה, לצמצם את השלכות ההתקפה, האם יש להן את הכישורים הדרושים להתאוששות בעקבות התקפה, וכן מהם הקווים המנחים של כל חברה, מדיניות ותרבות ארגונית.

הגדרת המאפיינים של החברות שעמידות להתקפות סייבר היו: אלה שמסוגלות לזהות תהליכים עסקיים קריטיים, נכסים קשורים וחשיפתם לפגיעה; מיישמות ארכיטקטורות אבטחת סייבר שתפורות לפי התהליכים העסקיים שלהן; בעלות קווים מנחים ברורים ומתוקשרים היטב; נוטות יותר לפנות לעזרת צד שלישי; מייחסות יותר חשיבות ליכולת להגיב להתקפות סייבר ולצמצם את ההשלכות על תהליכים עסקיים קריטיים; נוטות להתמקד בפרוצדורות לצמצום השלכות ההתקפה או כאלה שמאיצות את יכולת ההתאוששות; ומתכוננות להתקפות באמצעות סימולציה.

במחקר נמצאו הבדלים משמעותיים בין המגזרים השונים, כאשר הארגונים בעלי הרגולציה הגבוהה ביותר, כגון פיננסים וטלקום, היו בעלי העמידות הגבוהה ביותר להתקפת סייבר (בשני המגזרים 46%). ספקיות תחבורה היו בעלות הסיכוי הנמוך ביותר להיחשב לעמידות לסייבר (22%). סביב הממוצע היו ספקיות האנרגיה (32%), בריאות (34%), ושירותי מים (36%), לפי helpnetsecruity.com.

ספקיות התשתיות בארה"ב היו בעלות הסיכוי הגבוה ביותר לעמידות סייבר גבוהה, עם 50% מהחברות שהוגדרו כך. באירופה, הנתון היה נמוך יותר, 36%. ביפן הסיכוי של החברות להיות מוגדרות כבעלות עמידות סייבר גבוהה היה 22% בלבד.

מעוניינים ללמוד עוד על סייבר? השתתפו ב-iHLS InnoTech Expo Tel Aviv – ארוע החדשנות והטכנולוגיות הגדול בישראל בתחום HLS וסייבר – ב-18-19 בנובמבר, 2020 באקספו תל אביב, ביתן 2.

לכל הפרטים ולהרשמה