This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

השילוב של יכולות תקשורת מתקדמות עם תצוגות ראש יתגבר את כוחם של הלוחמים האמריקאים. הצבא הזמין מ-Silvus Technologies הזמנה בסך $3.95 מיליון לאספקת מערכות רדיו טקטיות ניידות MANET לתמיכה בתוכנית IVAS – מערכת הריבוד הוויזואלי המשולבת.

מערכת IVAS משתמשת בתצוגת ראש של מציאות רבודה לאספקת מודעות מצב לחיילים תוך שהיא מאפשרת להם להישאר עם עינים ממוקדות בשדה הקרב. המערכת מציגה את מיקומם של כל הכוחות הידידותיים בסביבה בלי קשר למכשולים או כוחות עוינים. המשתמשים יכולים לתייג מיקומים ולהוסיף סימונים, לדוגמא כדי לציין מיקום משוער של מטען נפץ או נקודת מפגש. כל אחד שיש ברשותו את המשקפים יכול לראות כל מה שבסביבה, הוא רק צריך לסובב את ראשו.

רשת רדיו טקטית היא חיונית להצלחת התוכנית. מכשירים בגודל קטן, משקל קל וצריכת אנרגיה נמוכה מאפשרים לחיילים לשתף מידע בצורה אלחוטית בזמן אמת בנסיבות דינמיות ובלתי צפויות.

הוספת יכולות התקשורת ושיתוף הנתונים לוקחת את ה-IVAS לשלב הבא: משחק עם שחקנים מרובים במקום שחקן בודד. ה-MANET זוהי רשת עמית-לעמית ללא שליטה מרכזית. אם חייל מאבד סיגנל בכניסה לבניין או מנהרה, הוא מתחבר בצורה פשוטה ברגע שהוא חוזר לטווח. הטופולוגיה של MANET פירושה שהחייל צריך להיות בתקשורת רק עם החייל הבא אחריו כדי להתחבר לכל הרשת.

מה שמיוחד במערכת ה-MANET של Silvus בשונה מאחרות הוא שמערכת זו נבנתה מלכתחילה לשימוש בסביבה צבאית מאתגרת של התערבות מתמדת, ולא בסביבה אזרחית ללא סכנות.

מערכות MANET בדרך כלל עובדות היטב במצב של מספר קטן של קשרי תקשורת, אבל מתקשות עם מספרים גדולים יותר, כמו היקף התנועה הנדרש כדי לאפשר צמיחה גאומטרית של רשת עם מספר המשתמשים. ב-Silvus פתרו את הבעיה והמערכת שלהם מחברת 140 חיילים בו זמנית במקום 50, והיא גם מקבלת פידים של נתונים חיצוניים. יתרה מזאת, הם הצליחו להשיג היקף זה במסגרת האילוצים של רוחב פס הרדיו, כך לפי forbes.com.