This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

על רקע הריחוק החברתי שנדרש מאיתנו במקומות ציבוריים בגלל מגיפת הקורונה, פיתרון חדש לבקרת צפיפות יסייע לסופרמרקטים, קמעונאים, בנקים ועוד לנהל את מספר האנשים במבנה בכל רגע נתון.

ספירה מורכבת באתר שיש בו פתחים מרובים כבר לא תהווה בעיה. המערכת שפיתחה Hikvision משתמשת בטכנולוגיית ספירת אנשים מדויקת מאוד, תצוגה ברורה ודינמית והתראות בזמן אמת כדי להבטיח שסף הקיבולת שנקבע מראש לא ייחצה, גם במקומות מרובי כניסות ויציאות.

הפיתרון מבוסס על ראייה דו-עינית תלת מימדית ואלגוריתמים של למידה עמוקה.

תוכנה אופציונלית לניהול מרכזי מאפשרת למשתמשים להפיק גם דוחות מודיעין עסקי מפורטים לצורך ניתוח מגמות.

לדברי גרי הארמר, מנהל המכירות של החברה בבריטניה ואירלנד, "הפיתרון לבקרת צפיפות מיועד להיות פשוט לשימוש ובעל רמת דיוק גבוהה, אם אפשרויות להתאמה לכל סוג של תרחיש. ישנה אפשרות למקום עם דלת בודדת עבור מקומות קטנים, וגרסה שמשלבת מצלמות ספירה מרובות לכל הפתחים במבנה גדול. הפיתרון מאפשר גם ניהול אתרים מרובים באמצעות תוכנת הניהול HikCentral".

"בכל התרחישים האלה, תצוגת נתונים דינמית ופשוטה להבנה ממוקמת בכל כניסה ומספקת לממתינים בתור בכניסה עדכונים בזמן אמת על מספר האנשים שנמצאים בפנים. התראה נוצרת כאשר נחצה סף מקסימלי שתוכנת מראש, ובמקרה שמישהו ינסה להיכנס לפני שאפשרי, ניתן להפעיל התראה קולית."

הפיתרון מאפשר לארגונים לצמצם את כוח האדם שנדרש לנוכחות פיזית בפתחים של המבנה, מפני שנתוני הקיבולת מוצגים בצורה ברורה.

לצד הפיתרון לבקרת הצפיפות, מציעה החברה גם פיתרון לאיתור מסיכה, שמיועד להבטיח שכל אחד שנכנס למבנה עוטה מסיכה לפי הנדרש בהנחיות המקומיות.