This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רוב העבודה בחקירת זירות פשע מתמקדת בזיהוי, תיעוד ואיסוף ראיות. ראיה היא לא בהכרח עצם פיזי שמתועד ונאסף, לפעמים דווקא החוסר של משהו בזירה מהווה ראיה עוצמתית. במהלך התיעוד, על החוקר להבטיח שהתהליך יהיה יסודי ומלא. צילום הוא האמצעי הסטנדרטי וחלק בלתי נפרד מהחקירה. 

בעבר, כשנדרשה בחקירה גם דיאגרמה, החוקרים היו משרטטים אותה ידנית ובצורה סובייקטיבית. לפעמים, זמן רב אחרי ארוע הפשע, מופיע מידע חדש שעשוי לשנות את כל הדרך בה החוקר תיעד את הזירה.

כעת, חוקרים יכולים לאסוף נתונים מדויקים בצורה מהירה ויעילה יותר. סורקי לייזר תלת-מימדיים הופכים ליותר ויותר נפוצים בתיעוד ושימור ראיות פורנזיות. מהירות, דיוק והמחשה חזותית הפכו להיות שם המשחק.

סריקת לייזר תלת-מימדית זהו התהליך של לכידת מיליוני נקודות דאטה בסביבה מציאותית (ענן נקודות בתלת מימד), שמאפשרת לראות סביבה זו באופן וירטואלי. ענני הנקודות יכולים לשמש להפקת מודלים גרפיים ממוחשבים תלת-מימדיים מדויקים וריאליסטיים, שניתן להשתמש בהם במגוון ישומים, כולל חקירות פשע, תאונות דרכים וזירות שריפה.

מערכות כאלה כוללות בין השאר מערכות מצלמה מיוחדות, מצלמות מבוססות קרקע או אוויר, ותוכנה שממירה תמונות לתלת-מימד.

איך סריקה בתלת מימד יכולה לסייע לחוקר לתעד את הראיות, לפרש עובדות ולגלות את האמת? הסורק התלת מימדי, ככלי אובייקטיבי שאוסף נתונים, אינו מקבל החלטות לגבי מה יש לאסוף וממה יש להתעלם. בדרך כלל, במצב של כיסוי מלא, הסורק יאסוף את כל הנתונים בשדה הראיה שלו, ובפרמטרים של הצפיפות והמרחק. למרות שהמפעיל עשוי לבחור להגביל כמה היבטים של איסוף הנתונים, תהליך התיעוד הוא הרבה יותר אובייקטיבי בהשוואה למדידות ידניות. לעיתים קרובות, סורקי תלת מימד אוספים בזירה נתונים, שרק בשלב מאוחר יותר יוכחו כמועילים, כך מדווח officer.com.

סורקי הלייזר התלת-מימדיים מדויקים עד לרמת המילימטר. ביצוע סריקות מדויקות אלה יכול לקחת פחות משתי דקות. בחלק מהמקרים, היכולת לתעד יותר ממיליון נקודות לשניה עונה על הצורך בנפח. סריקות ותמונות באיכות גבוהה מתקבלות תוך זמן הרבה יותר קצר בהשוואה לסורקים הישנים.

המערכות החדשות גם קלות יותר לנשיאה. סורקי לייזר, שבעבר היו בעיקר כלים מסורבלים, הפכו לקטנות ומהירות יותר. החוקרים יכולים לבחור להשתמש בסורקים קשיחים יותר, קומפקטים וקלים לנשיאה ואפילו ביחידות נישאות ניידות.

ההקשר הוא משמעותי בחקירה. שיקולים לגבי פירוש ראיות כוללים את המיקום וזיהוי ראיות שישמשו כהוכחות, יחסים בין פריטי ראיות, פוזיציות וכיוונים, וכן תצפיות מקרו ומיקרו על הזירה ומרכיביה.

נתונים תלת מימדיים מאפשרים דיוק ורמת פירוט גבוהים במגוון דיאגרמות של זירות פשע. בדיאגרמה טובה, ניתן לשקף את מערכת היחסים המרחבית ומיקום הראיות וזיהויין. נתונים תלת מימדיים אמינים מאפשרים לחוקר לראות את הזירה ממגוון רחב של זוויות ראיה ולנתח את יחסי הגומלין הפוטנציאליים בין הראיות השונות בזירה. אלה יכולים להיות מגובים במדידות כמותיות, הודות לטכנולוגיית סורקי הלייזר בתלת מימד.