This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כמו תמיד בישראל, יש המתריעים ויש את אלה שלא עושים עם ההתרעות האלה דבר. בסוף זה מסתיים באסון ובעוד ועדת חקירה.

התסריט הזה הוא ודאי לגבי בעיית הרחפנים.

בשבת, ה-2.2, נצפו שני רחפנים באזור נתב"ג. ניתנו התרעות למטוסים שעמדו להמריא ולנחות. גם לפני שבועיים קרה מקרה דומה.

כבר ב-2017 קבע מבקר המדינה כי המדינה כשלה לחלוטין בהתמודדות עם הסיכונים הנשקפים מהרחפנים. מאז הדו"ח הנוקב חלפה יותר משנה, וכלום לא השתנה. תאונה אווירית קטלנית או פיגועים באמצעות רחפנים הם רק שאלה של זמן.

הדו"ח החמור של מבקר המדינה הוא תמרור אזהרה מהבהב באור אדום חזק. המבקר מזהיר כי רחפנים עלולים לשמש משפחות פשע וגורמי טרור. מומחים מסבירים כי רחפנים יכולים להבריח כלי נשק וסמים ולשאת עליהם חומרי נפץ לצורך ביצוע פיגועים ללא כל הפרעה.

למשטרה אין אמצעים מספיקים ליירט רחפן המעורב בפעילות פלילית, ולרשות התעופה האזרחית יש שני פקחים בלבד כדי להתמודד עם סוג זה של אכיפת חוק.

כל המומחים מסכימים כי מדובר בסכנה ברורה ומיידית, אבל בשטח כמעט ולא נעשה דבר. כאשר ראש הממשלה התייחס לנושא, הוא עשה זאת בהקשר של שימוש ברחפנים לביצוע פיגועי טרור.

אבל הסכנה הגדולה היא בעיקר לתעופה האזרחית והצבאית.


לישראל מרחב אווירי מצומצם, המתחלק בין מטוסים אזרחיים ומטוסים צבאיים. כל סטייה מנתיב פירושה סכנה מיידית.

כל המומחים מזהירים כי אסון בגלל פגיעת רחפן, הוא רק שאלה של זמן.

האכיפה, אומרים כל המומחים, חייבת להיות רחבה ונוקשה. אך זה ממש לא נראה כך בשטח..

כמה חברות בישראל פיתחו מערכות נגד רחפנים. הן נמכרות בעולם אבל בישראל השימוש בהן מצומצם. "צריכה להיות חובה של התקנת מערכות כאלה באזורים קריטיים כמו נמלי תעופה" אומר אחד המומחים.

בנוסף, צריך להזניק כוחות לאיתור המפעיל מיד כאשר מתגלה רחפן. וכאשר תופסים אחד כזה העונש חייב להיות כבד. "רק עונשים כבדים ירתיעו. אבל  בתי המשפט לא מבינים עדיין את גודל הסכנה", אומר אחד המומחים.

ככה זה בישראל. עד שלא קורה אסון – ההתיחסות לבעיות ומחדלים ברורים כאלה שטחית ולא מספקת. רק אחרי שאסון מתרחש נזכרים הגורמים הרלוונטיים לפעול.

חייבים לשבור את השיטה הנוראית הזו.

אריה אגוזי, עורך ראשי,  iHLS