This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רשויות אכיפה ומגיבים ראשונים עושים שימוש גובר בטכנולוגיות רחפנים בלתי מאוישים המסייעים להם במשימות שונות. השימוש ברחפנים פותח אפשרויות חדשות ויתרונות שלפני כן לא היו בנמצא.
יתרון מרכזי אחד בכלי טיס בלתי מאוישים (UAS) הוא שהם עובדים במרחב תלת-ממדי, המאפשר את אלמנט ההפתעה. רחפנים קטנים בצורה משמעותית ממסוקים, וחלקם שקטים מספיק בשביל להתמזג ברעשי רקע.
בדיוק כמו שלשוטר יש את האופציה לבחור בין כלי נשק שונים, כך לטייס מיומן של רחפן יש את האופציה לבחור בסוגים שונים של רחפנים ואביזריהם, לפי policeone.com.
למטרות מעקב ואיתור רחפנים יכולים להיות מאובזרים בפנסים חזקים היכולים להתכוונן וכמו כן מצלמות תרמיות. רחפנים מסוימים, למשל כמו ה-DJI Mavic 2 Enterprise Dual, מגיעים עם מצלמה תרמית מסוג FLIR MSX.
רחפנים רבים מגיעים עם מערכת GPS מוטמעת ותוכנת איתור בזמן אמת עם חיבור וידאו, המאפשרות לשוטרים על הקרקע להתכוונן אל חשוד מכיוונים שונים ובכך מסייעים ללכידתו.
רשויות אכיפה גם בודקות את השימוש של רחפנים במודל של מגיבים ראשונים.
רשות התעופה האמריקאית מפעילה תוכנית' שתטיס כטב"ם מגג של תחנת משטרה בעת מקרה חירום. בנוסף, רחפנים יכולים לבוא לידי שימוש באירועים מיוחדים או התכנסויות רבות משתתפים בשביל לפקח אחר פעילויות חריגות וחשודות.
שימוש נוסף בכטב"ם הוא להעביר מטען. אפילו רחפנים קטנים כמו ה-Mavic 2 יכולים לשנע ערכות עזרה ראשונה, מפתחות, מכשיר סלולארי, או מחסניות תחמושת. הפריט יכול להיות מחובר עם צמדן אל הרחפן או להתנתק ממנו בעודו באוויר בעזרת מכשיר כמו ה-Drone Sky Kit. כטב"מים גדולים יותר כמו ה-Matrice 600 Pro יכולים לסחוב מטען של כ-7 ק"ג לזמן של עד 18 דקות.
רחפנים גם יכולים לבוא לידי שימוש במרחבים סגורים, בהתחשב במיומנות של המפעיל, ובמדחפים מוגנים שיימנעו פגיעה. כטב"ם כמו ה-Flyability Elios יכול להיות בחירה טובה במסגרת תקציב של רחפנים למשימות מיוחדות.
כטב"מים היום גם מסוגלים לסייע במשימות חילוץ והצלה, על ידי חיבור ווי גלישה (rappeling) וטיפוס על חבלים.
פיתוח נוסף הוא מערכת משלוחים בעזרת כטב"ם שמאפשרת למפעיל להצביע אל עבר היעד ובעזרת מערכת ויזואלית על בסיס למידת מכונה להביא את הרחפן אל היעד בבטחה מבעד למכשולים.