This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

IAMD – שמרו את התאריך!

10 בדצמבר, 2018 – מרכז הכנסים לאגו, מערב ראשון לציון

הכנס

אנו שמחים לבשר על הכנס השביעי והתערוכה בנושא הגנה אווירית והגנה נגד טילים בישראל (IAMD).

נציגי ממשלות, תעשייה ומרכזי מחקר, מישראל וממדינות רבות אחרות, יתכנסו בראשון לציון ב-10 בדצמבר, 2018. הכנס יבחן את כל ההיבטים של הגנה אווירית נגד טילים, כולל מדיניות ממשלתית, איומים מתפתחים, ארכיטקטורת הגנה, עיקרי תוכניות הפיתוח העכשוויות והעתידיות וטכנולוגיות חדשות.

כנס בלתי מסווג זה מאורגן על ידי האגודה הישראלית להגנת טילים (IMDA) ושותפותיה – האגודה למדעי התעופה והחלל בישראל (ISAA) וחברת iHLS. משרד הביטחון והארגון הישראלי להגנת טילים הוזמנו לתמוך ולהשתתף באופן פעיל בכנס.

הכנס יספק נקודת מבט רחבה ואינטגרטיבית על הגנה אווירית ונגד טילים והאתגרים הגלובליים שהיא מציבה בפני האומות בכלל, וישראל בפרט. הכנס יבחן את חשיבות הגישה הכוללת להגנה אווירית ונגד טילים כצורך יסודי של הסינרגיה בין כל מרכיביה.

אתם מוזמנים מכל הלב להצטרף אלינו בראשון לציון, ב-10 בדצמבר, 2018.

קול קורא למאמרים

הוועדה המארגנת תשמח לקבל את הצעותיכם למאמרים בנושאים הבאים:

  • איומים וארכיטקטורות הגנה
  • מיירטים, מערכות נשק, טכנולוגיות
  • חיישנים, ניהול קרב, פיקוד ובקרה
  • מידול וסימולציות, אימון וניסוי

הכנס הוא בלתי מסווג. כל ההרצאות יתנהלו באנגלית.

הגשת המצגות

  • חובת הגשה באנגלית
  • המאמרים ייבחרו לפי חשיבות, מקוריות ורלבנטיות לנושאים הכלליים של הכנס
  • הנציגים הישראלים מתבקשים להגיש מצגות מלאות ותקצירים עד ה-16 בספטמבר, 2018.

המצגות בכנס

  • מוגבלות ל-20 דקות
  • חייבות להיכתב באנגלית

נא להגיש את המצגות ל: moshe@imda.org.il

לביתן/חסות: info@i-hls.com