This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בטכנולוגיית הרחפנים טמונה הבטחה גדולה. אבל עדיין לא הצליחו להתגבר על אתגר התקשורת הבטוחה, לצורך בקרה וקביעת מיקום של רחפנים. כיום, הרחפנים נשלטים בדרך כלל מרחוק על ידי שלט רגיל. אך הטווח המוגבל שלו מצמצמם בצורה משמעותית את המרחב בו ניתן להפעיל אותו. אפשרות חלופית יכולה להתבסס על החלפת מידע באמצעות ערוצי נתונים של רשת הטלפונים הניידים, אבל גם לפיתרון זה יש חסרונות, המונעים שימוש מסחרי אמין בהיקף רחב.

פיתרון אחר הוא הקמת תשתית מיוחדת לרחפנים לצורך תקשורת בין הבקרים לבין הרחפנים. אבל מעבר למורכבות והעלות הגבוהה, משאבי הרדיו הנדרשים לצורך שיטה זו הם מוגבלים מאוד, לפי phys.org. .

אבל מדענים מהמכון לטלקומוניקציה HHI בברלין פיתחו פיתרון יציב, בעלות סבירה, שאינו מוגבל מבחינת הטווח, ואף מוכן לפעולה: שליטה ברחפנים באמצעות ערוצי הקול ברשתות הטלפון הנייד.

"היתרון הגדול הוא, שבניגוד לחיבורי נתונים, ערוצי הקול זמינים כמעט בכל מקום והם אמינים מאוד", מסביר טום פיצ’וטה, עמית מחקר במכון. "גם באזורים בהם חיבור הנתונים מוגבל או אפילו לא קיים, עדיין יש כיסוי רשת לערוצי הקול".

יתרון נוסף הוא שהטכנולוגיה כמעט ואינה דורשת הוצאות נוספות מפני שלא נדרשים תשתית חדשה או הסכמים מיוחדים עם ספקי רשת כדי לתת עדיפות לחיבורי הנתונים.

בקרת הרחפן מבוססת על תקשורת דו-כיוונית: בקרים על הקרקע מעבירים פקודות לרחפן, והוא מחזיר להם מידע על מיקומו, גובהו או מצב הסוללה שלו. "באופן יחסי, פקודות הבקרה והמידע על המיקום הם כמויות קטנות של נתונים, אך יש לשדרם בצורה אמינה", אומר החוקר. "אנחנו ממירים את הפקודות לסיגנלים קוליים, באותה דרך שבה מודמים פועלים. מודול קטן על הרחפן מתרגם את הסיגנלים האלה חזרה לפקודה. העברת המידע בדרך זו היא עדיפה בהרבה לאור העובדה שהיא פועלת בזמן אמת ועמידה להפרעות תקשורת".

בהיעדר קשר עין עם הרחפן, מיקומו ניתן להמחשה באמצעות שירות מפות אונליין כמו גוגל מפס. ניתן לראות על המפה גם את גובה הרחפן, לפי מה שהוא משדר בזמן אמת. אפשרות נוספת היא התקנה של חיישנים על הרחפן כדי לאתר ולהימנע ממכשולים בלתי צפויים.