This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כלי רכב אוטונומיים זקוקים לראיה חדה של עצמים קבועים ונעים מעליהם ובסביבתם. טכנולוגיית ה-Lidar היא אחד הכוחות המניעים את התעשיה הזו. ה-Lidar בונה תמונה מבוססת עומק של העולם באמצעות שיגור קרני לייזר ומדידת הזמן שלוקח לפולס לחזור אל החיישן.

החיישן החדש VLS-128 שנחשף לאחרונה על ידי חברת Velodyne הציב רף חדש בתחום באמצעות הכפלת מספר קרני הלייזר במערכת ה-Lidar המתקדמת הקודמת לעבר שיא של 128, כל זאת במקביל להקטנת הגודל הכולל של החיישן ב-70%.

בדרך זו המערכת אמורה להציע רזולוציה ברמה חדשה למגוון היישומים של טכנולוגיית ה-Lidar – החל מהמכונית האוטונומית ועד מיפוי אתרים מהאוויר.

חיישני ה-Lidar האלה מסוגלים לייצר עד 3 מיליון נקודות נתונים לשניה, עם טווח של עד 300 מטר ודיוק של כ-3 ס"מ, לפי digitaltrends.com.

הרזולוציה החדשה הרבה יותר טובה מקודמתה. לגבי היישומים, החברה מאמינה כי הטכנולוגיה תצליח לדחוק הצידה את החיישנים האחרים, כמו המצלמות והמכ"מים שנמצאים בשימוש כיום בכלי הרכב האוטונומיים. בעוד שהחיישנים הקיימים עדיין יהוו חלק מהדור הבא של המכוניות האוטונומיות, הרי שיש סיכוי סביר שבהמשך הם ישמשו רק כאמצעי גיבוי.

החברה טוענת כי תתחיל לספק דוגמאות ללקוחות מרכזיים עד סוף השנה, ותתחיל בייצור מלא בראשית 2018.