This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

פיקוד מערכות הלחימה בחלל ובחיל הים בארה"ב (SPAWAR) חשף את האסטרטגיה שלו לשנת 2017. בדגש על הייטק ו-IT, מבצעי סייבר ואופטימיזציה של הצוות והמשאבים, האסטרטגיה קוראת להמשך ההתפתחות בפיקוד ובכל שדרות הצי.

אדמירל משנה דייויד לואיס, מפקד הפיקוד, פירט במהלך כנס תעשיינים כמה מעיקרי האסטרטגיה וכן תובנות שלו בנושא, כפי שדווח על ידי c4isrnet.com.

על מנת לממש את חזון הפיקוד, השואף "לספק במהירות יכולות לוחמת סייבר מקרקעית הים ועד לחלל", מפורטים חמישה קווים מנחים: האצת הדליוורי, שירות IT מודרנית מנהיגות סייבר בעלת כישורים טכניים, צמצום ההוצאות על המבצעים ואופטימיזציה של הארגון וכוח העובדה.

אחד הנושאים החוזרים באסטרטגיה בנוי על ההתקדמות שהושגה בשנה שעברה, ומתייחס לאתגר גובר בתחום ה-IT וחיל הים – פיתוח ואספקה קלים של שדרוגים  לתוכנה ולחומרה במתקנים וספינות.

במושגים של האצה ואספקה, הגישה הכפולה מדברת על צמצום ההוצאות והפחתת הזמן הנדרש לפרישת כלים חדשים בחיל הים.

החיל, הנתון בעומס רב של משימות בשל הסכסוכים הרבים ברחבי העולם, נאבק במידה רבה כדי לעמוד במשימות ההתקנה והתחזוקה של ה-IT שלו.

נושאים נוספים שעל סדר היום בהקשר זה הם העברת חיל הים לתחום המובייל והצטרפות לשירותי הענן המסחריים. פיתוח אפליקציות מובייל ופתרונות ניהול נתונים – במטרה למזג פתרונות משותפים לאורך הדרך – לצד סביבת המובייל המתפתחת שבקרבה פועל הצי, אלו הן שתי התכניות הראשיות שמתווה האסטרטגיה עבור שנת 2017.

מבחינת שירותי הענן, הפיקוד מציין כי אחת המגמות המשמעותיות בתחום ה-IT בעולם המסחרי היא המעבר לשדרוג כדי להתמודד עם האתגרים, במקום לתמוך בכלים ונכסים קיימים. שלושת הנושאים בעדיפות ראשונה המתוכננים בתחום הענן לשנה זו הם הערכת יעילות שירותי הענן המסחריים לצורך יישום בחיל הים, המשך הקמת התשתית הממשלתית להרחבת היישום של הענן המסחרי, והעברת המערכות הקיימות והכנת מערכות חדשות אל סביבות הענן.

אבטחת סייבר ואיתור איומים באופן טוב יותר יכללו כלי תמיכה לבקרה וניתוח הרשת כדי לספק מודעות מצב ברמת המפעל, בקרה מתמדת לזיהוי אירועי אבטחת סייבר ואימות היעילות של ההגנות, וכן ניסוי ורישוי תהליכי סייבר שיאמתו יעילות משימות סייבר מקצה לקצה.

"מבצעי התמרונים שלנו מתרחשים בשדה הקרב של הסייבר וכוללים את מערכות הרשת והספקטרום האלקטרו-מגנטי. על  הפיקוד להבטיח כי חיל הים ישמור על יתרונו בתחום הסייבר באמצעות אספקת היכולת לבחון את כל הפעילויות בכל התחומים, כולל הסביבה האלקטרו-מגנטית וסביבת המידע. הפיקוד שומר על חיבוריות לכל אורך הדרך כנדרש בלוחמה ימית מודרנית", מציינת האסטרטגיה.