This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מעבדות סנדיה האמריקניות (Sandia National Laboratories) עושות כעת מה שלא עשו מזה עידנים: מאריכות חיים של ראשי נפץ גרעיניים בה בעת שחיל האוויר האמריקני מפתח טיל שיוט אשר יישא את הנשק.

לפי דיווח של Home Land Security Wire, מטרת תוכנית הארכת החיים היא להחליף את הרכיבים הישנים, המתבלים, הקיימים בראשי הנפץ מסוג W80 עם רכיבים חדשים וטכנולוגיה חדשה במקום זו המיושנת.

המתקן בקליפורניה של מעבדות סנדיה אחראי על פיתוח רכיבים לא-גרעיניים ותת-מערכות לשם הטמעה במערכת. מעבדת לורנס ליברמור אחראים על שיפוץ חבילת הנפץ הגרעינית ועל פיתוח משותף של מכשירי הנפץ עם מאפייני בטיחות.

התכנית נועדה לעדכן את הממשק שבין ראשי הנפץ לטיל על מנת לעמוד בסטנדרטים והדרישות של חיל האוויר ובכך להבטיח בטיחות ואבטחה גרעינית. התכנית בנויה על גבי תוכניות אשר נוצרו לפני למעלה מעשור, ועוברת כעת משלב הרעיון, הכוללת מערכת פיתוח אדריכלית, מערך מכני ועיצוב רכיבים ראשוני, אל שלב מחקר הישימות הכולל עבודת עיצוב מפורטת יותר ובניית חומרה לאבטיפוס. שלב מחקר הישימות, הידוע באופן רשמי כשלב 6.2, אושר ב- 23 ליולי על ידי המועצה לנשקים גרעיניים.

מעבדת סנדיה אמרה כי תוכניות להארכת חיים משפצת רכיבים מתיישנים המגיעים לסוף תקופת ה"שירות" שלהם. מדענים ומהנדסים מחליטים אם לעשות בהם שימוש מחודש, לייצר אותם מחדש או לעצב מחדש את רכיבי הנשקים. רכיב בשימוש מחדש מותאם להיכנס בשנית לנשק ללא כל שינוי. רכיב אשר נקבע כי עבר את "זמן החיים" המקורי שלו מיוצר מחדש לפי המתאר המקורי. עם זאת, אם רכיבים מסוימים אינם ניתנים לעשייה מחדש לפי המתאר המקורי כי אינם זמינים יותר, סנדיה מעצבת אותם מחדש בעזרת חלקים חדישים.

בחודש אוגוסט 2014 בחרה המועצה לנשקים גרעיניים, אשר מתווכים בין מצבור הפעילויות במשרד ההגנה האמריקני ובין הרשות הלאומית לביטחון גרעיני, בראש הנפץ מסוג W80-4 כראש הנפץ הנבחר לטיל ארוך הטווח אשר יחליף את טילי השיוט בהם עושה שימוש כעת חיל האוויר.

להרשמה לניוזלטר.