This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Merlin helicopter
Merlin helicopter

זה היה ממש קרוב: תקרית בין כלי טיס בלתי מאוייש (כטב"מ) ומסוק מרלין צבאי (מתוצרת חברת אוגוסטה) – שניהם מופעלים על ידי כוחות צבא בריטניה. התקרית התרחשה במהלך תרגיל צבאי.

ה-RAF, חיל האוויר הבריטי, כמעט ואיבד מסוק כאשר כטב"מ המופעל על ידי הצבא הבריטי טס במרחק של 60 רגל בלבד ממנו. כך עולה מתחקיר האירוע.

מסוק מדגם מרלין (שעלותו 15 מיליון לירות שטרלינג) וכטב"מ מדגם Desert Hawk (מתוצרת לוקהיד מרטין) המשמש למעקב וסיור היו אמורים לטוס כל אחד במרחב מוגדר וסגור.

ברם, הם התקרבו יתר על המידה וכמעט התנגשו במהלך אימון צבאי. צוות המסוק מזה ומפעילי הכטב"מ מזה טענו כל אחד כי התקרית נגרמה מקריאה לקוייה של המפות שהביאה למחלוקת באשר לתחומי המרחב האווירי בו פעלו הכלים.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

בסופו של דבר, הוטל על פיקוד המסוקים של צבא בריטניה לבחון את נהלי הטיסה שלו בעקבות התקרית, אשר העמידה חיי אדם בסכנה.

Desert Hawk UAS
Desert Hawk UAS

ברם, לא ניתן לקבוע בוודאות מי אשם בתקרית. מומחי תעופה בריטים אשר חקרו מספר תקריות בהן כלי טיס כמעט והתנגשו זה בזה במרחב האווירי של בריטניה, הגיעו למסקנה זו גם ביחס לתקרית האחרונה.

על פי דיווח ב-Telegraph, שני הכלים היו קרובים מאד להתרסקות במהלך תרגיל צבאי רחב היקף בבריטניה.

להלן לשון הדו"ח של מנהל התעופה הבריטי (Airprox Board):

"מפעיל הכלי הבלתי מאוייש הונחה שלא לנטוש ולא לבטל את שלב הנחיתה, אלא להנחית את הכלי, אף אם זה כרוך בכניסה אל תוך העצים. זאת, על מנת להימנע מהתנגשות אפשרית עם מסוק המרלין, אשר עלולה היתה להתרחש לו היה הכטב"מ ננטש."

ברם, כאמור, החוקרים לא הצליחה לקבוע מי הוא האשם בתקרית. זאת, שכן לא היה די מידע כדי להצביע מי מהצוותים קרא את המפות באופן שגוי.