This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

CDC_Guidance-508-June-2010 (NXP)מטעני חבלה הם הנשק הנפוץ ביותר בשימוש מחבלים. נזקים שנגרמו באירועים האחרונים בארה"ב, הודו, פקיסטן, ספרד, ישראל ובריטניה מדגימים היטב את ההשפעה של פיצוץ חומר נפץ באזורים מאוכלסים בצפיפות. פיצוצים יכולים לייצר הרס מיידי, וכתוצאה מכך פצועים רבים עם פציעות מורכבות, מאתגרות מבחינה טכנית – כאלו מסוג שלא נראה לרוב אחרי אסונות טבע. מכיוון שחולים רבים מתפנים עצמאית לאחר פיגוע, טיפול טרום-בי"ח עלול להיות קשה לתיאום ובתי חולים סמוכים למקום האירוע יכולים לצפות לקבל זרם גדול, או פרץ, של חולים לאחר פגיעת אירוע הטרור.

איום הטרור קיים בתקופה שבה בתי חולים בארצות הברית כבר נאבקים כדי לתת טיפול בחולים שמגיעים במהלך פעולות וטיפולים שגרתיים באופן יומיומי. בתי חולים ומערכות בריאות לשעת חירום כבר היום עומדים בפני אתגרים עצומים. עם ההתרחשות של אר"ן – "אירוע רב נפגעים"(Mass Casualty Event – MCE) . ניתן היו לצפות ממערכות בריאות להתמודד עם בעיות אלה בארגון ומנהיגות מתאימים, כוח אדם מיומן, תשתיות וקיבול, תקשורת, קבלה ותחבורה, לוגיסטיקה, ואתגרים משפטיים ואתיים אחרים.

מטרת הדרכה זו היא לספק מידע ותובנות על מנת לסייע למנהיגות לגבי מדיניות ציבורית במערכת בריאות בהכנה ולתגובה לאר"ן הנגרם על ידי שימוש טרור בחומרי נפץ (Terrorist Terrorisits Use of Explossives – TUE)). מסמך זה מספק מידע מעשי כדי לקדם את הטיפול המלא בנפגעי פיגוע המוני במקרה של אירוע TUE ומתמקד בשני תחומים:

  1. מנהיגות במוכנות ובתגובה לאירוע TUE,
  2. טיפול יעיל בחולים בשלב טרום-בי"ח ובבית-החולים עצמו במהלך אירוע TUE.

9221571_sהדרכה זו מכירה בתפקידה הקריטי של מנהיגות אסטרטגית והשפעתה על ההצלחה או הכישלון של המוכנות והתגובה לפיגוע טרור. המסמך מתאר אסטרטגיות מנהיגות חשובות להכנה מוצלחת ולניהול אירוע רב נפגעים – TUE, כולל את המושג מטה-מנהיגות. מטה-מנהיגים אפקטיביים משתמשים בהשפעה ולא בסמכות ומביאים לשינוי מעל ומעבר לקווים שנקבעו בקבלת ההחלטות שלהם ובשליטה. הם מונעים על ידי מטרה גדולה יותר מזו שנקבעת על ידי תפקידם הרשמי. לכן, הם בעלי מוטיבציה לפעול בדרכים המתעלות מעל לגבולות הארגוניים הרגילים, ומאפשרים להם להתמודד בהצלחה עם אתגרים וחסמים בתקשורת, ארגון ויכולת תגובה, סטנדרטים של טיפול, ויכולת עליה חדה בפעילות.

התגובה הרפואית המוצלחת לאר"ן תלויה ביעילות התיאום של שלושה תחומים קריטיים של טיפול בחולה:

1) טיפול טרום-בי"ח

2) פיזור הפצועים

3) טיפול בבית החולים.

אלו צעדים קריטיים שיש לנקוט בכל תגובה על מנת להבטיח מיון מהיר ויעיל של הנפגעים, ופיזור מתאים לבתי החולים הזמינים ומתקני טיפול, וניהול נכון של זרם הנפגעים המגיעים לבתי החולים הזמינים.


Authors: Isaac Ashkenazi, MD, MPA, MSC, MNS, Richard C. Hunt, MD, FACEP, Scott M. Sasser, MD, FACEP, Sridhar V. Basavaraju, MD, Ernest E. Sullivent, MD, MPH, FACEP, Vikas Kapil, DO, MPH, FACOEM, Lisa C. McGuire, PhD, Lisa T. Garbarino, and Paula S. Peters, MPH, CHES


להורדת המאמר המלא (אנגלית) לחץ על הקישור הבא:

CDC_Guidance – 508

www.emergency.cdc.gov/masscasualties