This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Photo Credit: Netline Ltd.
Photo Credit: Netline Communications Technologies (NCT) Ltd.

בימים אילו מבקר הנשיא אובמה בישראל. אין ספק כי מדובר באירוע משמעותי המצריך היערכות מיוחדת ע"י גורמי בטחון שונים ומגוונים. במאמר זה אעסוק במעגל הקרוב והסטרילי. זהו בעצם הקו האחרון והחשוב ביותר לליווי ותנועת השיירה.

בכלי רכב ממוגנים מותקנים אמצעים שונים המיועדים להצלת חיים ותרומתם מכרעת. 4 כלי רכב לפחות נעים בשיירה כאשר בד"כ ברכב הראשון והאחרון מותקנים חוסמים אלקטרוניים (ג'אמרים), המיועדים לשבש ולחסום שידורים מסוגים שונים. שני כלי הרכב המרכזיים נראים זהים לחלוטין ולעיתים נושאים את אותה לוחית רישוי.

שיירה נוספת זהה לחלוטין יוצאת לדרכה במסלול שונה ובצמידות לאותם לוחות זמנים, זו שיירת ההטעיה וההסוואה. גם כאן, כלי הרכב זהים לחלוטין.

כדי שמערכות חסימת התדרים תפעלנה באופן רציף, מזינים אותם במקור מתח ובגיבוי למקור זה. האפשרויות הן מגוונות ממערכת אלטרנאטור נוסף המספק מתח לבנק מצברים ועד גנרטור הפועל בו זמנית בעת שהרכב בתנועה ומערכות החסימה (ג'אמרים) מופעלים

את המעגל הקרוב מאבטח כלי טייס, מסוק או מזל"ט, המסוגל לספק תמונת וידאו בזמן אמת לרכב הפיקוד שבשיירה וכן לחפ"ק המנהל את האירוע.

123

בכתבה ניתן לראות סכמת תנועה של שיירה ואופן התכנון של תקיפתה ולעומת זאת את הפתרון המומחש בתמונות של מערכות ג'אמרים מסוגים שונים המותקנים על גבי כלי רכב המיועדים לאבטחת אישים ולווים.

מאת אייל אבידור, "רכבי בסטיון"

כלי הרכב שבכתבה מוגנו ע"י חברת מאיטקס- פילקר . המחבר, מנכ"ל החברה לשעבר ויועץ שיווקי וטכני בהווה