This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כל יום, מידע אישי נאסף, נקנה ונמכר שוב ושוב. קשה לדעת איפה נמצא המידע שלהם ואצל מי. זהו משחק בלתי נפסק של חיפוש אחר איפה המידע שלכם באמת מאוכלס, ולרוב עד שמצאתם אותו הוא כבר יופיע במקום נוסף חדש.

נגישות המידע באינטרנט חודרת גם לחיים הפרטיים שלנו, ולנסות למחוק את הנוכחות הדיגיטלית שלנו היא כמעט בלתי אפשרית. מנועי חיפוש – כגון גוגל, שהיא הנאשמת המרכזית בעניין – ממשיכה לאסוף מידע על אנשים ועסקים ללא הפסקה. תוסיפו למידע הקיים במנועי החיפוש גם את הרשתות החברתיות ונוכחות באתרי אינטרנט כאלו ואחרים. כל החלקים הקטנים האלו גורמים לך שקשה מאוד לצמצם נוכחות דיגיטלית מלהופיע בתוצאות חיפוש.

אתרים רבים אוספים את המידע האישי שלנו, מפעילות אינטרנטית לפרטים אודות ההתנהלות היום יומית שלנו ממסמכים ציבוריים. אנחנו מציעים לחפש את שמכם מידי פעם במנועי החיפוש, כדאי לראות מה באמת מופיע עליהם ברשת. אפילו אם תמחקו חלקים משמעותיים מהנוכחות שלכם, מידע שפעם היה נגיע ברשת כנראה יצוץ שוב במקום אחר.

כדי להקשות על הזיהוי שלכם והופעת שמכם במנועי חיפוש, ניתן לצמצם את הזהות הדיגיטלית שלכם על ידי ביצוע סינון ממוקד שיוריד את כמות המידע הנגיש אודותיכם באינטרנט. תעשו את מה שרשויות חיפוש עושות – תחפשו מהו המידע שעולה תחת שמכם, איזו פרטים אישיים נגישים ובאילו אתרים פרטים אלו מפורסמים.

שקלו להוריד ולמחוק כמה שיותר פרטים אישיים שפרסמתם כחלק מהפעילות שלכם ברשת. כולל תמונות אישיות ומשפחתיות שעלולות לחשוף יותר מידע מהרצוי. שימו לב גם כן לאפליקציות ולפלטפורמות חברתיות כגון פייסבוק ולינקדין, בהם ניתן להגביל את הגישה הציבורית למידע הרגיש ביותר שלהם.

כך דווח על ידי technewsworld.com.