This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מודעות מצב מוגברת ויכולות איכון הודגמו עבור כוחות קרקעיים על ידי חברת General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI). 

ההדגמה התמקדה בסיוע לבקרת התקיפה JTAC לשלוט בחיישן האלקטרו-אופטי/ אינפרה-אדום בכלי הטיס הבלתי מאויש עם הטווח המוארך Gray Eagle ER, ובקריאה מהירה לאש ישירה ובלתי ישירה כנגד מערך של מטרות.

מערכת ה-JTAC הצליחה לראות את הווידאו מהכטב"ם, מיקום כלי הטיס ושדה הראיה של החיישן באמצעות שימוש בערכת מודעות צוות אנדרואיד (ATAK) ו-TrellisWare TW-950 TSM Shadow Radio. 

באמצעות הארכיטקטורה הפתוחה של הכטב"ם, מערכת JTAC הצליחה לשגר קריאת ירי דיגיטלית לתמיכה ארטילרית ותמיכה אווירית צמודה בלחיצת כמה כפתורים בלבד.

הכטב"ם שהותאם ללוחמה הרב-מימדית התאים באופן אוטונומי את נתיב טיסתו כדי לספק נתוני חיישן שנדרשו על ידי ה-JTAC ללא פקודות ממפעיל הכטב"ם.

השימוש בטכנולוגיה חדשה זו ממחיש את השיפור המשמעותי במודעות המצב בהשוואה לשימוש בתקשורת קולית. הטכנולוגיה שיפרה יעילות, צמצמה שיהוי, והפחיתה את הסיכון לנזק אגבי. בנוסף, היכולת של JTAC לכוון את חיישני הכטב"ם למטרות ממכשיר טאבלט ATAK מורידה את הסיכון לטעות אדם בלולאה ומגבירה את מהירות האיכון. יתרונות אלה הם קריטיים במלחמות עכשוויות ועתידיות ומורידים הסיכון לחיילים בחזית, כך לפי הודעת החברה.