This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מיפוי קרקעית הים הוא קריטי עבור צוללות, ומאפשר להן תנועה אל ומאזור מסויים בביטחון ותוך סיכון מינימלי להיחשף. למשימות אלה מיועדת פלטפורמת כלי השיט התת-ימי Snakehead של חיל הים האמריקאי. החיל ממשיך בתוכניותיו להרחיב את יכולות הכשב"מים התת-ימיים שלו עם רכישת דגם large displacement, במסגרת תוכנית Snakehead, עם השקת השלב השני של התוכנית.

ה-Snakehead הוא כשב"ם תת-ימי רב-משימתי למשך פעולה ארוך, שנפרס מממשקים פתוחים וגדולים של צוללות תוך יכולת לפרוס מטע"דים. מדובר בכשב"ם התת-ימי הגדול ביותר המיועד לשהות בצוללות ולצאת לפריסה מהן.

החיל מעוניין בכלים אלה, שיוכלו להיות משוגרים ומוחזרים מתחת לפני הים מצוללות המונעות בכוח גרעיני, בשלב ראשון כדי לבצע סיורים מוקדמים או לנטר אזורים מסוימים, וכן לבצע משימות איסוף מודיעין אחרות. בעתיד הוא מתכנן להשתמש בהם גם לתפקידים אחרים, כגון כפלטפורמות לוחמה אלקטרונית.

לפי ההודעה, משימות הכשב"מים התת-ימיים יהיו: "הכלים הראשונים נועדו לתמוך במשימות IPOE – הכנה מודיעינית של סביבת הפעולה". "כלים עתידיים עשויים לבצע פריסה של מטע"דים שונים".

IPOE זהו מערך משימה שכולל איסוף מידע על אזור או מטרה מסוימים לפני מבצע כדי לסייע בתכנון. לפי thedrive.com, כשב"מים תת-ימיים שמשמשים לתפקיד זה כוללים בדרך כלל שילוב של חיישנים, ביניהם סונאר לסריקת צד וחיישנים המיועדים לקרקעית הים, 

במטרה ליצור מפות מפורטות של הקרקעית ולזהות סכנות פוטנציאליות או עצמים שונים.

אם המטרה עצמה היא תת-ימית, כגון עצם שקוע או כבל תת-ימי, ה-Snakehead יוכל לסייע גם באישור המיקום הכללי והנוכחות של כוחות עוינים באזור, כל זאת בלי לסכן את כלי השיט ממנו שוגר. 

פרטים כאלה עשויים להיות בעלי ערך רב להעברה לצוותים של פעולות מיוחדות שנמצאים בתוך הצוללת כשהם מתכוננים למשימות שלהם, כגון תקיפות במים כמו פיצוץ ספינות בנמל בעזרת חימוש, או תקיפות בחוף.  משימת IPOE יכולה גם להוות תמיכה למבצע אמפיבי בהיקף רחב יותר.

חיל הים האמריקאי ציין בעבר כי כלי ה-Snakehead יוכל לבצע גם משימות מודיעין, מעקב וסיור כלליות יותר. 

השלב הראשון של התוכנית היה צפוי להתבצע עד 2019, אבל עד כה הכלי מהשלב הראשון עדיין בבנייה ואספקתו אינה צפויה לפני השנה הבאה.