This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

3 (NXP)לחיל האוויר הישראלי יכולת מוכחת לתקיפת מטרות מרחוק.

כלי אחד המאפשר זאת הוא ערכת Spice של רפאל.

ערכת Spice להנחיה של רפאל הפכה קטלנית יותר וניתן להשתמש בה כעת במגוון טכניקות תקיפה להשגת השפעה מרבית בזמן קצר.

מערכת Spice של רפאל היא כעת "מערכת עיקרית" בארגז הכלים של חיל האוויר. הערכה יוצאה גם למספר חילות אוויר המשתמשים בה עם פצצות משלהם.

ערכת ההנחיה Spice הותאמה לפצצות קטנות חכמות (SSB) בהן נעשה שימוש במספר גדל והולך של עימותים מוגבלים.

ערכת פצצות חכמות Spice של רפאל ניתנת להטענה ב-100 מטרות אופציונאליות באזור נתון.

החיישן הננעל על תמונת המטרה מספק טווח סטייה של פחות מ-3 מטרים. הערכה הותאמה כעת לפצצות של 110 ק"ג, אשר רגישות לנזק סביבתי, המועדפות על חילות האוויר.

2 (NXP)

ב-Spice הבסיסי נעשה שימוש בפצצות 880 ק"ג מסוג MK-84. הוא מקנה לפצצה טווח של מעל 60 ק"מ. גרסה זו מבצעית בחיל האוויר הישראלי ונעשה בה כבר שימוש בלחימה.

הערכה הותאמה  גם לפצצות 880 ק"ג מסוג Mk-83, ונותנת להן טווח של 100 ק"מ.  מאמץ השדרוג מכוון גם להגדלת טווח זה.

הכנפיים הנפרסות של ה-Spice מאפשרות למטוס לשאת יותר פצצות.

התצורה החדשה מאפשרת למטוס קרב בגודל F-16   לשאת עד 16 ערכות של פצצות קטנות חכמות.

הנשק מונחה באמצעות מערכת ניווט לוויינית / אינרציאלית מסוג GPS/INS.

ה-INS משמש הן כיחידת מדידה אינרציאלית (IMU) וכהתקן חישת מצב הזווית והתנועה של הנשק. מקלט GPS משמש כגיבוי עבור ה-  INS  ומפחית את הסחף על ידי הכללת קלטים של GPS בחישובי הניווט.

אבל החיישן העיקרי של ה-Spice הוא "המחפש הכפול" CCD/IIR dual seeker המספק דיוק נקודתי וזיהוי מטרה חיובי, ו- לפי רפאל – מתגבר על טעות איתור המטרה וחסימת GPS.

יכולת הרכשת מטרה אוטומטית של הערכה מבוססת על טכנולוגיית תאימות זירה ייחודית המסוגלת לטפל בשינויי שטח, אמצעי נגד, וטעויות בניווט ואיתור המטרה.

הטכנולוגיה מבוססת על השוואה רצופה של תמונת זמן אמת המתקבל מה"מחפש הכפול" המבוסס ,CCD/IIR עם תמונת ייחוס האגורה במחשב הנשק.

1 (NXP)

i-HLS ISRAEL Homeland Security 

video 468x60 i-HLS