This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אושרה הוראת שעה המאפשרת את העברת האחריות בנושא הגנת הסייבר, ברוב הגופים אשר להם מערכות ממוחשבות חיוניות, מהשב"כ לידי הרשות הלאומית להגנת הסייבר. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה).

לפי הודעת הכנסת, הוועדה קבעה כי על העברת האחריות להסתיים עד ליום 31.07.17. תוקפה של הוראת השעה יהיה עד 31.12.18. במקביל הוועדה תמשיך לדחוף לקידומו של "חוק הסייבר", שיסדיר את ההיבטים הרבים והנרחבים של כלל הגנת הסייבר בישראל.

האישור בא על סמך דוח מסכם שהוציאה הוועדה לסיכום עבודתה בנושא. בין המלצות הדוח, המתפרסם באתר הכנסת:

הקמת רשות הסייבר הלאומית יצרה דילמות ביחס לחלוקת האחריות בין הרשות לבין גופי הביטחון.


אין גוף אחד שיש לו יכולת בלעדית להתמודד עם האתגר ומתחייב שיתוף פעולה הדוק בין כלל הגורמים, על יתרונותיהם היחסיים.  

רשות הסייבר הלאומי תדע לשקול שיקולים אזרחיים-מדיניים לצד ביטחוניים, ותהנה מנגישות למגזר האזרחי, למערכת הביטחונית ולשותפיה בקהילה הבין-לאומית.

באחריות הרשות יהיו הכוונה איסופית וניהול אירועי תקיפה על יעדים ישראליים. היא תקבל גם את האחריות להנחיית התשתיות הקריטיות שעד כה נמצאת בידי השב"כ. הגופים הביטחוניים ימשיכו להיות אחראים על הגנתם, ויובילו את הפעילות האיסופית ובעלת המאפיינים הביטחוניים להגנה בסייבר.

בכל מקרה, אין להפוך את הרשות לסוכנות מודיעין נוספת. היא תתבסס על יכולות האיסוף של גופי המודיעין הקיימים ועל מידע גלוי שהיא תקבל באמצעות אנשיה.